Recentelijk is er een nieuwe studie verricht waaruit blijkt dat honden het verschil tussen blij en boos kunnen herkennen in gezichten van mensen, ook van andere mensen dan hun baasje. 

Tijdens de studie werden honden eerst getraind in het herkennen van de emoties blijdschap en boosheid. Ze kregen daartoe foto’s aangereikt van 15 personen, met van ieder persoon een blij en een boos gezicht. De ene proefhond werd telkens beloond bij het kiezen van een blij gezicht en de andere hond bij het kiezen van een boos gezicht. De honden maakten hun keuze door met de neus tegen de juiste foto’s op een computerscherm te tikken.

Na de training werden de honden getest in verschillende proeven. In één van de proeven kregen de honden nieuwe gezichten te zien, die nog niet in de training aan bod waren gekomen. Honden die in de training werden beloond voor het kiezen van een blij gezicht, slaagden erin om in de proeven ook vaker blije gezichten te kiezen. En andersom: honden die in de training werden beloond voor het kiezen van een boos gezicht, kozen in de proeven ook vaker boze gezichten. De honden waren dus in staat om - vaker dan toevallig zou kunnen zijn - de blijheid en boosheid te herkennen.

Maar het bleef niet alleen bij herkennen. De honden leken ook betekenis te kunnen geven aan de uitdrukking. Dit werd duidelijk toen in de training werd geprobeerd om het boze gezicht te koppelen aan een beloning. Het aanleren hiervan nam veel meer tijd in beslag dan het koppelen van het blije gezicht aan een beloning. Volgens de onderzoekers komt dit doordat de hond zelf al de juiste betekenis had gegeven aan de uitdrukkingen: het boze gezicht betekent ‘maken dat je wegkomt’ en matcht dus niet met het krijgen van een beloning.

Afleren van wat je al weet is moeilijker dan aanleren als je nog blanco bent. En dat geldt dus ook voor de hond.

 

Müller, C.A., Schmitt, K., Barber, A.L.J., Huber, L., (2014). Dogs can discriminate emotional expressions of human faces. Current Biology. Link