Het ene kind is gevoeliger voor zijn omgeving dan het andere kind, zowel in positieve als in negatieve zin. Onderzoek dat gisteren naar buiten is gebracht maakt duidelijk dat de oorzaak ligt in een aangeboren gen-variant. Kinderen met dit gen zijn aangemerkt als het meest kwetsbaar voor alcoholmisbruik, drugsmisbruik en antisociale persoonlijkheidsstoornis op volwassen leeftijd. Betekent dat: wachten en lijdzaam toezien? Nee, gelukkig niet. Uit het onderzoek komt naar voren dat deze groep extra ontvankelijk is voor aangeboden hulp. Vroegtijdig ingrijpen door goede begeleiding bij deze kinderen, leidt tot verbluffende resultaten. Onbehandeld vertoonde 75 procent van deze jongeren psychische problemen op hun 25ste. Van de jongeren die een intensief begeleidingsprogramma volgden, ontwikkelde slechts 18 procent een vorm van psychopathologie op volwassen leeftijd.

Laat je inspireren door het college Gedragsproblemen bij jongeren, om omgangsvormen te creëren die positief werken op de ontwikkeling van je kind.

 

Albert, D., Belsky, D. W., Crowley, M., Latendresse, S. J., Aliev, F., Riley, B., Dick, D. M., & Dodge, K. A. (2015). Can genetics predict response to complex behavioral interventions? Evidence from a genetic analysis of the fast track randomized control trial. Journal of Policy Analysis and Management, 0(0), 1-22. Link