Met de zoekmachine van Google is een gat in je kennis gauw opgevuld. Je pakt je smartphone, toetst een relevante zoekopdracht in en twee tellen later heb je de informatie die je zoekt. Met een tevreden gevoel deel je de informatie met een ander alsof deze recht uit je brein komt. Maar is het wel jouw kennis?

Volgens onderzoekers van Yale University geven zoekmachines ons een illusie van kennis. Door de snelheid en eenvoud waarmee we toegang krijgen tot informatie, zijn we geneigd onze eigen kennis te verwarren met de kennis van een externe bron.

Zo blijkt dat proefpersonen na een geslaagde zoekopdracht meer vertrouwen hebben in hun kennis over andere, nieuwe kwesties dan proefpersonen die geen zoekopdracht hebben uitgevoerd. Sterker nog, zelfs wanneer proefpersonen in eerste instantie niet de informatie vonden waar ze naar zochten, steeg het vertrouwen in persoonlijke kennis.

Het internet verdoezelt de grens tussen wat je weet en wat je denkt te weten, aldus de onderzoekers.

 

Fisher, M., Goddu, M. K., & Keil, F. C. (2015). Searching for explanations: How the internet inflates estimates of internal knowledge. Journal of Experimental Psychology General. Link