Recent onderzoek wijst uit dat het gematigd drinken van alcohol jouw aantrekkelijkheid kan vergroten.

Aan heteroseksuele respondenten werden foto’s getoond van personen van het andere geslacht. Deze personen waren gefotografeerd in nuchtere toestand, na consumptie van 250 ml wijn én na het drinken van 500 ml wijn. De proefpersonen werden gevraagd te beoordelen op welke van de foto’s de persoon in kwestie het meest aantrekkelijk was.

Wat bleek: de personen werden het aantrekkelijkst bevonden na het drinken van 250 ml. Dat betekent dat we er na één à twee glazen wijn aantrekkelijker uit zien dan wanneer we nuchter zijn of (nog meer) aangeschoten raken. Hoe is dit te verklaren?

Volgens onderzoekers zorgen de eerste glaasjes alcohol voor verwijding van onze bloedvaten. Hierdoor krijgen we een blosje op ons gezicht, wat door anderen ervaren wordt als gezond en aantrekkelijk. Bovendien gaan die eerste slokken gepaard met een positieve stemming bij de drinker, wat zich uit in een subtiele glimlach en meer ontspannen spieren.

Ga jij vanavond nog op versiertoer of wil je er om een andere reden op je mooist uit zien, dan weet je nu waarop je moet letten: geniet, maar drink met mate!

 

Abbeele, J. Van Den, Penton-Voak, I. S., Attwood, A. S., Stephen, I. D., & Munafò, M. R. (2015). Increased facial attractiveness following moderate, but not high, alcohol consumption. Alcohol and alcoholism. Link