Lang is gedacht dat pubers geen functionele strategieën konden bedenken of plannen konden uitvoeren omdat hun jonge brein nog onvolgroeid was.

Nieuw onderzoek onder honderden vrijwilligers laat echter zien dat de frontale cortex van deze jongeren nauwelijks afwijkt van die van volwassenen. Dat adolescenten vaker kiezen voor sensatie en het nemen van risico’s, kan worden verklaard door verhoogde activiteit in andere, meer dominante hersengebieden. De wens tot onmiddellijke behoeftebevrediging vanuit de emotiecentra in de hersenen wint het van het gestuurde, gecontroleerde gedrag vanuit de cortex.

Althans dat is de conclusie die onderzoekers trokken op basis van een reeks experimenten. In een van de experimenten, kregen proefpersonen de opdracht om hun blik af te wenden zodra een lichtpunt op het computerscherm voor hen verscheen. Daarmee kon worden getest of de prefrontale cortex de proefpersoon in staat stelt de lichtimpuls te ontwijken in plaats van te bekijken. Kinderen slaagden er in 50% van de beurten in hun blik tijdig af te wenden, tieners in 70% en volwassenen in 90% van de pogingen.

Om een verklaring te vinden voor deze verschillen werd hetzelfde experiment uitgevoerd terwijl de proefpersonen verbonden waren aan een FMRI scan. Hieruit kwam naar voren dat de opbouw en structuur van het brein bij jongvolwassenen al redelijk vaststaat, maar dat de communicatie tussen de verschillende gebieden binnen het brein nog volop in ontwikkeling is. Betere integratie van netwerken bij volwassenen verklaart waarom zij gemakkelijker in staat zijn om hun gedrag aan te passen aan een veranderende omgeving.

Misschien toch een beetje mededogen dan, voor het impulsieve gedrag van je puber. Ze moeten echt hard werken om taken uit te voeren tussen alle verleidingen om hen heen.

 

Luna, B. et al. (2015). University of Pittsburgh Schools of the Health Sciences. Link

 

Meer weten over pubergedrag en de ontwikkeling van de hersenen? Volg het college Gedragsproblemen bij jongeren.