Ook altijd gedacht dat peuters en kleuters soms zo agressief zijn omdat ze zich verbaal nog niet goed kunnen uiten? Die gedachte kan nu naar het rijk der fabelen. Uit een longitudinale studie is gebleken dat er geen verband bestaat tussen beperkte taalvaardigheid en agressief gedrag bij kleine kinderen. De gevonden verbanden hebben daarentegen te maken met de mate van genegenheid van de opvoeders naar hun peuters en kleuters. Hoe meer genegenheid hoe beter de ontwikkeling van taalvaardigheid van het kleine kind op gang komt. Meer genegenheid leidt er ook toe dat de kleine dreumes beter kan dealen met frustraties. Goed nieuws dus, we kunnen invloed uitoefenen op het gedrag van onze kleine bengels.

 

Girard, L., Pingault, J., Falissard, B., Boivin, M., Dionne, G., & Tremblay, R. E. (2014). Physical aggression and language ability from 17 to 72 months: Cross-lagged effects in a population sample. One, 9(11).