Verdien studiepunten voor herregistratie

Volg colleges op HBO-niveau als na- en bijscholing en verdien studiepunten voor herregistratie bij jouw beroepsorganisatie.

BGN
Studiebelastingsuren (SBU)

15

Geaccrediteerde colleges

Gedragsverandering

Registerpunten per college

13

LV POH-GGZ
Registerpunten per college

12

Categorie

Nascholing praktijkondersteuners

Studiebelastingsuren (SBU)

15

PsBK

Het NVPA kent 15 SBU toe als na- en bijscholing PsBK voor het volgen van deze colleges, conform de accreditatie door SNRO.

Registerplein
Registerpunten per college

18

Beroepsgroepen

Cliëntondersteuners
Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
GGZ-Agogen
GHO
Maatschappelijk werk
Mantelzorgmakelaars
Psychodiagnostisch werkenden
Sociaal Agogen
Sociaal werker

Geaccrediteerde colleges (registerpunten)

Autisme (15 – t/m 31 mei 2022)
Borderline (14 – t/m 31 mei 2022)
Dementie (10 –  t/m 31 mei 2022)
Dwang (14)
Eetstoornissen (13)
Gedragsproblemen bij jongeren (16 – t/m 31 mei 2022)
Gedragsverandering (16)
Hechting en relaties (19 – t/m 31 mei 2022)
Narcisme (15 – t/m 31 mei 2022)
Oplossingsgericht werken (13)
Positieve psychologie (17 – t/m 30 april 2022)
Professioneel hulpverlenen (14 – t/m 31 mei 2022)
Suïcide (17)
Ups & downs in gezinsrelaties (13 – t/m 31 mei 2022)
Zelfcompassie en zelfvertrouwen (16 – t/m 31 mei 2022)

Categorie

Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd

Geaccrediteerde colleges

Autisme (t/m 31 juni 2024)
Borderline (t/m 31 jan 2024)
Gedragsproblemen bij jongeren (t/m 31 jan 2024)
Gedragsverandering (t/m 23 april 2024)
Hechting en relaties (t/m 31 dec 2023)
Narcisme (t/m 23 april 2024)
Oplossingsgericht werken (t/m 28 februari 2025)
Professioneel hulpverlenen (t/m 30 sep 2024)
Ups & downs in gezinsrelaties (t/m 31 jan 2024)

Registerpunten per college

9,5

Beroepsgroep

Jeugd- en gezinsprofessionals

Beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen
Geaccrediteerde colleges (registerpunten – categorie)

Eetstoornissen (15 – scholing GGZ, scholing jeugdverpleegkunde, scholing kinderverpleegkunde)

Register

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

Geaccrediteerde colleges (registerpunten)

Eetstoornissen (15)

Register

Verpleegkundig Specialisten GGZ

Verzoek tot accreditatie bij andere beroepsorganisatie