Les 8. Fase 2: doelen

Wat wil de cliënt bereiken? Welke waarde moet bevredigd worden om van een disfunctioneel patroon een functioneel patroon van denken, voelen en doen te maken? En hoe verloopt de procedure van doelen stellen, van wat de cliënt wil gaan doen om de benodigde waarde binnen te halen? Een handzaam stappenplan dat leidt tot drie gekozen doelen.

Collegemateriaal

  • Visuals
  • Schematische weergave fase 2
  • Fase 2 - Voorbeeld Frits
  • Controlevragen
  • Aanbevolen literatuur