Les 2. De basishouding

Hoe zit het met het vertrouwen in de hulpverleningsrelatie, wat draagt een niet-wetende houding van de hulpverlener bij aan het proces, wat is het belang van echtheid en wat wordt er bedoeld met leiden en volgen? In deze les krijg je antwoord op deze vragen zodat de juiste basishouding wordt verstevigd. Daarnaast wordt stap voor stap uitgelegd hoe een empathische dialoog op te bouwen waardoor duidelijk wordt dat je empathisch kunt zijn zónder dat je iemand leuk of aardig vindt of dat je het met iemand eens bent.

Collegemateriaal

  • Visuals
  • Proceshuis
  • Controlevragen
  • Aanbevolen literatuur