Les 9. Omgaan met narcisten: leefregels

Leefregels zijn een voorwaarde om goed contact te onderhouden en het vol te houden met een narcist. Wat kun je beter wel en niet doen? Waarom werkt voorzichtigheid averechts? Hoe kun je kritiek uiten zonder agressie op te wekken? En waarom is consistentie zou belangrijk als je een grens stelt?

Collegemateriaal

  • Visuals
  • Controlevragen
  • Aanbevolen literatuur