Les 4. Sociale druk

In deze les staat de sociale factor centraal. Een reis door de wereld van experimenten rondom sociale druk. Wat is de invloed van een autoriteit of een groep op ons gedrag? En welk effect heeft dit op voorgenomen gedragsverandering?

Collegemateriaal

  • Visuals
  • Controlevragen
  • Aanbevolen literatuur