College Gedragsverandering

Heeft u problemen met het afspelen?

Wat leer je in dit college?

Mensen zeggen vaak dat ze willen veranderen maar meestal komt het er niet van. Ze doen poging op poging maar vallen terug in oud gedrag en slechte gewoonten. Hoe is het toch mogelijk dat dit steeds gebeurt en welke bijdrage levert de hulpverlener in het geheel? Op welke manier kun je veranderingsbereidheid en veranderingsmogelijkheden meten en daar een interventie op afstemmen? In dit college wordt duidelijk hoe moeilijk duurzame verandering is, wat hier de reden van is, waar de grenzen liggen en hoe je tegenwerkende krachten kunt omzetten in meewerkende krachten.

Dit college is erkend door de NFG, Registerplein en SKJ.

Je kunt dit tentamen kopen/afleggen indien je alle lessen hebt gekocht!

Tentamen afleggen voor certificaat
1 ×