Les 2. Wat is de link tussen emoties en borderline?

Wat is de functie van emoties en hoe goed herken je ze eigenlijk? Hoe is de samenhang met de gebeurtenis, de gedachte, het gevoel, het gedrag, het gevolg, en hoe zit dat bij borderline? En... wat betekent 'pieken' in deze context?

Collegemateriaal

  • Visuals
  • Documentaire: Een portret van twee borderline patiënten
  • Controlevragen
  • Aanbevolen literatuur