Les 5. De invloed van naastbetrokkenen

Is autonomie het hoogst haalbare? Of krijgt het bestaan pas betekenis in relatie tot anderen? Omgeving is van wezenlijk belang. Met die reden hebben de naastbetrokkenen een belangrijke functie in het proces.

Collegemateriaal

  • Visuals
  • Controlevragen
  • Aanbevolen literatuur