Les 8. Omgaan met I: de persoon zelf en de naastbetrokkene

In deze les geeft Bram tips hoe om te gaan met autisme. Wat kan iemand met autisme helpen en hoe kan de omgeving het best op iemand met autisme reageren? Steunen en gesteund worden.

Collegemateriaal

  • Visuals
  • Documentaire: hoe ga je om met autisme?
  • Contactgegevens NVA
  • Controlevragen
  • Aanbevolen literatuur