Les 7. De behandeling II: aanpak van bijkomende problemen

Bij mensen met autisme komen comorbide stoornissen op grote schaal voor. Welke stoornissen dat zijn en hoe de bijkomende problemen zich verhouden tot autisme, vind je uit in deze les.

Collegemateriaal

  • Visuals
  • Controlevragen
  • Aanbevolen literatuur